Publiek Geheim is de titel van een boekenserie waarin wij ‘verborgen verhalen’ ontsluiten voor een breed publiek. Verhalen die meer aandacht verdienen, waardoor men een breder beeld krijgt van het onderwerp dat behandeld wordt. Toegankelijk, met veel beeld; losse verhalen die de beeldvorming verbreden en verder inkleuren.

Dit concept ontwikkelen wij in eigen beheer, en kan tegelijk door opdrachtgevers gebruikt worden voor hun eigen verhaal. 

Publiek Geheim multimediaal
De serie boeken wordt uitgebreid met kennisbijeenkomsten, symposia, een magazine en blogs over thema’s die de afzonderlijke onderwerpen overlappen, die synergie aanbrengen en de verbanden blootleggen. Eerder heben we dat met losse titels gedaan, met het Vondeparkboek met o.a. een tentoonstelling in Arcam en een ontwerp-prijsvraag. Ambitie is nu met de nieuwe titels daar een samenhangend geheel van te maken. 

Bekijk de eerdere publicaties uitgebreider op de website www.publiekgeheim.nu of kijk op de facebookpagina.

Over beeldvorming
Het eerste boek ging over het werk van Don Wijns, als fotograaf. Een overzicht van zijn fotowerk, samengebracht in thema’s en beschouwingen op zijn werk van anderen (kunstenaars). 

Daarna maakten we een boek over het Vondelpark in Amsterdam. Het park als decor van zestig kleine en grote levensverhalen van bekende en onbekende Amsterdammers. Ook daar ligt het belang van het bekendste stadspark van Nederland.

Dit concept werd omarmd door de wereldwinkels die hun veertig jarig jubileum vierden. Met veertig portretten schetsten we de verhalen van deze beweging, met 12.500 vrijwilligers en 400 winkels door het hele land.

Het boek over de ecologische hoofdstructuur is impliciet een pleidooi van de natuurorganisaties in Nederland voor deze aaneengesloten natuurgebieden, een verhaal dat bij de gemiddelde Nederlander meer draagvlak en bekendheid verdiend.   

Het vijfde boek gaat over coöperaties in Nederland. Beeldvorming over coöperatief ondernemerschap, en een staalkaart van en over coöperaties in Nederland. Negenendertig thema’s worden behandeld, het zijn persoonlijke verhalen uit de verschillende coöperaties. Deze worden afgewisseld met beschouwingen van deskundigen als Herman Wijffels en Louise Fresco.