atelier2018-06-29T13:10:09+02:00

FRISSEWIND ATELIER

Het ‘atelier’ beoogt een platvorm te zijn waar diverse creatieve disciplines samenkomen. Kernbegrippen zijn: grenzen verkennen, nieuwe verbanden opzoeken.

Wij werken daarin samen met andere creatieven: beeldend kunstenaars als schilders en fotografen, maar ook auteurs en dichters of product-designers.  ‘Vrij’ werk mét en naast elkaar binnen een zelfgekozen thema.

Een ‘Gesamtkunstwerk’ is het eindproject. Zoals ook de Cobra-kunstenaars uit de jaren 50 elkaar toelieten en inspireerden binnen een kunstwerk. Zo mogelijk wordt dat een tentoonstelling. Daarbij organiseren we creatieve interventies: muzikale optredens, lezingen, discussies. Zo ontstaat er een mooie interactie tussen het tentoongestelde, de deelnemende kunstenaars én de bezoekers.

Elke expositie verkent dus een thema. Op sommige thema’s gaan we langer door of pakken we later weer op. Titels zijn

  • ‘Meer dan duizend woorden’: een serie van 9 duo-beelden die elke een nieuw verhaal kregen, sec geschreven vanuit het beeld. Daarbij was er een theateroptreden. Gemaakt met 14 deelnemers. Uitgevoerd op 2 locaties.
  • ‘Verdwijnpunten’: schilderijen, fotografische beelden, grafiek, video, gedichten, muziek en dans. Gemaakt met 18 deelnemers. Uitgevoerd op 2 locaties.
  • ‘Niet zonder muziek’: een sequentie van 3 x 7 x 7 werken, uitgevoerd in linosnede en print. Gemaakt met 8 deelnemers. Uitgevoerd op 1 locatie.

Het werk is deels verkocht en deels nog te koop. Daarvoor kunt u contact opnemen met Anneke of Don.