The basics

Grafisch ontwerp is de grammatica van ons designwerk. Elementen van verschillende signatuur samen laten vallen in een eigen vormentaal.

Van ingewikkelde informatie en veelvormigheid naar eenduidigheid. En soms ook andersom: een enkele zin, quote of boodschap een duiding meegeven, die de zeggingskracht vergroot.

Design als organiserend principe staat hier centraal. Het gaat over hiërarchie, niet alleen mathematisch maar ook organisch. In verschillende betekenissen, dus. Compact en compleet. Technisch en vakkundig.

Soms in print, soms digitaal (en dynamisch); steeds vaker hybride.

Visuele concepten
Redactioneel ontwerp
  • huisstijlen Slimbouwen visitekaartje
  • huisstijlen kevlinx
  • huisstijlen niod
Huisstijlen
Webdesign