verhalen2018-10-30T11:56:58+02:00

stichting Publiek Geheim®

Het Publiek Geheim-concept is binnen Frissewind ontstaan en in de loop der jaren doorontwikkeld tot het huidige concept. Zes titels zijn gemaakt tussen 2003 en 2016. In 2017 is het concept overgedragen aan de stichting Publiek Geheim.

Verborgen verhalen voor meer impact

De stichting heeft als doel verhalen op te halen en publiek te maken binnen het domein ‘wonen’. We werken met verschillende disciplines: journalistiek – in woord en beeld – én (kunst &) design. Het concept is daarmee analytisch & kritisch, beschouwend & persoonlijk, intellectueel & zintuiglijk.

De stichting Publiek Geheim werkt hierbij nauw samen met gelegenheidscoalities, die zich vormen rond een (deel)thema. Daarbij is de stichting zelf onafhankelijk én dat geldt ook voor de makers. We werken in open werkprocessen, voortbouwend op kennis en netwerk van vorige producties.

‘Nieuw Wonen’

Het kernvraag voor de stichting ligt op het domein ‘wonen’: door ons benoemd als ‘Nieuw Wonen’. Nieuw Wonen in de betekenis van: de manier waarop wij (samen)leven. Daar ligt een grote opgave, en die verkennen wij met en voor woon-professionals. Intersectoraal en interdisciplinair. We doen dit met een publiek geheim bril. Een bril die visie en logica, ervaringen en emotie, met elkaar verbindt. Met Nederland als speelveld.

Er ligt kwantitatief en kwalitatief een grote opgave tot 2040. De negen contouren in Publiek Geheim ‘Nieuw Wonen’ verkennen deze opgave, schetsen een panorama en trends en benoemen de uitdagingen. Dit geeft aanleiding tot volgende producties: voor verdieping van (deel)vragen en nieuwe verkenningen. Met ‘best practices’ uit de praktijk van burgers die weer inspireren tot andere of nieuwe antwoorden.

‘slow reading en transmediaal’

De verhalen publiceren wij op verschillende manieren. Het eerste onderzoek en de basisproductie richt zich op een koffietafelboek voor professionals. Juist met ‘slow reading’ ontstaat de ruimte voor reflectie, verrijking, verschuiving van perspectieven, nodig voor een kwaliteitsimpuls in het debat. Daarnaast zijn er kennisbijeenkomsten, werkbezoeken, is er een app voor het eiken en delen van meningen. Kennis delen, leren met elkaar en van elkaar is doelstelling van bijeenkomsten, waarbij netwerken worden uitgebreid en nieuwe contacten en verbanden kunnen ontstaan. Ook tentoonstellingen, excursies of theater én publicaties in media van co-partners spelen mee in de agendering en beleidsbeïnvloeding van deze (deel)vragen.

Kijk voor meer informatie op publiekgeheim.nu 

EEN EIGEN BOEK?

Heeft u een eigen verhaal te vertellen? Een visie op een specifiek onderwerp? Met een biografische, inhoudelijk of meer corporate karakter? Heeft u een mooie aanleiding? Een jubileum, tentoonstelling, een speciaal event?

Het concept van Publiek Geheim leent zich voor vele onderwerpen, variërend van maatschappelijke issues tot thema’s met een uitgesproken corporate karakter. U kunt het boek inzetten binnen de communicatie van uw bedrijf, als relatiegeschenk, als jubileumboek en als themaboek.

U kunt aanhaken op dit concept. Als makers sluiten wij aan op uw behoeften. Met teksten of tekstredactie, beeld of beeldselectie, vanuit een bestaand of nieuw ontwerp, met de bijbehorende productie. Ervaring leert dat de doorlooptijd varieert van 2 maanden tot bijna 2 jaar.

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek hierover? anneke.maessen@frissewind.nl

Nieuw Wonen met Zorg

Het boek Nieuw Wonen, binnen de serie Publiek Geheim, heeft de basis gelegd voor vervolgedities, die telkens één thema verdiepen. De eerste is Publiek Geheim Nieuw Wonen met Zorg. In deze uitgave wordt ingegaan op het zeer actuele vraagstuk van het wonen en vragen om, of bieden van zorg. Met daarbij ‘zorg’ breed gedefinieerd, en altijd in relatie met nieuw wonen. ‘Woonzorg’, anders gezegd. Woonzorg die bijvoorbeeld voortkomt uit demografische ontwikkelingen (de vergrijzing). Of die is gerelateerd aan het wonen in een krimpgebied. Of de zorg voor kwetsbare groepen zoals de nieuwkomers in ons land; voor kinderen en jeugd, voor mensen met een GGZ-achtergrond of een (verstandelijke) handicap. Woonzorg dus voor iedereen, voor jong en voor oud.

In Publiek Geheim Nieuw Wonen met Zorg wordt opnieuw een stip op de horizon geschetst. Hoe wonen en (ver)zorgen wij in 2040, wat zijn de ontwikkelingen en hoe is de weg daarnaartoe? Welke trends zijn te signaleren? Met wie wonen we? Hoe zorgen we voor elkaar? Hoe financieren we onze verzorgingsbehoeften? Wat is de rol van de verschillende stakeholders?

Heeft u interesse om hierop in te haken, neem dan contact op met Anneke Maessen anneke.maessen@frissewind.nl

pulbiek-geheim-nieuw-wonen-cover

WONEN OP WEG NAAR 2040

Hoe ontwikkelt het wonen zich tot 2040? Wat betekenen wonen, zorgen en het nieuwe werken voor het huis of appartement van de toekomst? En voor een straat, wijk, gemeente, regio, land of cultuur?

Dit boek laat zien waar het wonen in Nederland naar toe gaat. De centrale rol komt steeds meer te liggen bij de consument die niet alleen woont, maar ook werkt, produceert en financiert. Wil deze consument in gemengde wijken blijven wonen? Of toch liever in een buurt waar iedereen dezelfde leefstijl of interesses heeft? Willen starters in een loft in de binnenstad wonen? Of juist in een eengezinswoning met een voor- en achtertuintje? Hoe zit het ideale huis van een islamitisch gezin er eigenlijk uit? Wat moet er veranderen in wet- en regelgeving, als we zelf voor onze ouders moeten zorgen? En willen we dat eigenlijk wel? Zijn de woningen in 2040 zelfvoorzienend en verduurzaamd? Vegen we dan samen de straten en houden we het groen in de buurt zelf bij? En blijft de aantrekkingskracht van de steden toenemen? Hoe betalen we straks voor onze woning? Blijft de huur en hypotheek van kracht of betalen we net als op Facebook met onze data? nu verkrijgbaar

publiek-geheim-de-cooperatie-in-beweging

IN EIGEN BEHEER

Met ‘Publiek Geheim, de coöperatie in beweging’ willen we bijdragen aan een brede en positieve beeldvorming over de coöperatie als ondernemingsvorm.

De economie staat onder druk, maatschappelijke relaties verschuiven, waarden en normen rond ondernemerschap zijn in beweging. Geïnspireerd door het VN Jaar van de Coöperatie maakten we in eigen beheer een Publiek geheim. Hoe staat het met de coöperaties in Nederland? Coöperatief ondernemerschap: in het groot en in het klein, heeft iemand een beeld? We maakten dit boek met journalisten Menno Bosma en Else de Jonge.

‘Publiek Geheim, de coöperatie in beweging’ is te koop bij bol.com én via onze website publiekgeheim.nu 

publiek-geheim-het-succes-van-de-EHS

HET SUCCES VAN DE EHS

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. Deze is opgezet om biodiversiteit te stimuleren. Groenbeleid op nationaal niveau.

Toen ontwikkeling en beheer van de EHS onder (politieke) druk kwamen te staan, besloten een aantal landschapsorganisaties samen een publicatie van Publiek Geheim te wijden aan het succesverhaal van de EHS; een pleidooi voor visie, aanpak en resultaten.

Het succes van de EHS is een afwisseling van persoonlijke verhalen uit de praktijk én reportages met achtergrondinformatie over de EHS. Het boek is interessant voor professionals uit het werkveld maar ook voor alle geïnteresseerden in landschap, natuur en duurzaamheid.

DE MENSEN VAN DE WERELDWINKEL

Aanleiding voor de publicatie was het veertigjarige bestaan van Wereldwinkel, de beweging die zich inzet voor eerlijke handel. Het boek portretteert de vele verschillende personen die verbonden zijn via de wereldwinkel: vrijwilligers, toeleveranciers, importeurs, adviseurs en lobbyisten.

De mensen van de wereldwinkel gaat over de idealen achter Wereldwinkel, over hoop en dromen, over teleurstellingen en successen. En het behandelt de rol die consumenten kunnen spelen in het streven naar ‘fair trade’.

Dit deel van Publiek Geheim is verkocht via de landelijke wereldwinkels en was welkomstcadeau bij het openen van een spaarrekeneing bij de ASN Bank.

publiek-geheim-met-het-vondelpark-als-decor

MET HET VONDELPARK ALS DECOR

In Met het Vondelpark als decor vertellen meer dan zestig bekende en onbekende Amsterdammers in verhalen, gedichten en tekeningen over de betekenis die het Vondelpark voor hen heeft. Gewoon in het dagelijks leven én als decor van bijzondere momenten uit hun leven.

HET BEELD VAN EEN STADSPARK

Zestien fotografen maakten er portretten bij, ieder een serie van vier. Daarmee is het ook een mooi fotoboek geworden. Naast alle persoonlijke verhalen is er een verhaal over de stedenbouwkundige inbedding van het Vondelpark in de stad én een onderzoeksverslag over belang en gebruik op gebruiksniveau. Een gelaagde aanpak die een belangrijk kenmerk wordt van het concept.

DRAAGVLAK

In het kader van de grote renovatie werd dit boek door het stadsdeel gebruik om relaties en sponsoren te winnen. Naast het boek was er een (ontwerp)prijsvraag voor het meubilair in het park, een tentoonstelling en er waren meerdere events. Het boek is inmiddels grotendeels uitverkocht.

publiek-geheim-don-wijns-als-fotograaf

DON WIJNS, FOTOGRAAF

Don Wijns fotografeert, altijd en overal. Met een achtergrond als beeldend kunstenaar. Hij schildert met zijn lens: licht en donker. Met verwondering en nieuwsgierigheid. Ongemerkt ontwikkelde hij een eigen stijl, met eigen thema’s.

Toen hij 50 jaar werd maakte Frissewind een overzicht, een tussenstand van zijn werk, zonder zijn eigen inbreng overigens, als verrassing. Daarnaast vroegen wij naasten, collega-kunstenaars, kenners en critici een beschouwing te maken van het werk.

Zo ontstond Publiek Geheim. Het boek werd, onvoorzien, de inspiratie voor het basisconcept van de serie Publiek Geheim.