Verhalen met een missie

Verhalen met open vizier werken inspirerend, geven reflectie en ruimte aan ander visies en gedrag. Verhalen hebben de potentie drager te worden van fundamentele beslissingen. Verhalen verhogen betrokkenheid en draagkracht, maken plannen weerbaar, kunnen daarmee agenderend en beleidsbeïnvloedend zijn. Verhalen overstijgen belangen en verhogen de verbeeldingskracht. Wij beogen daarmee ook een belangrijke bijdrage te leveren aan een verrijking van de dialoog.

Meer specifiek

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun eigen dynamiek. Als creatieven kijken wij daarnaar en zetten onze bagage in om verhalen in woord én beeld. Belangrijke focus daarbij is dat we intellect en zintuig bij elkaar laten komen. We zijn op zoek naar de geheimen die verpakt zitten binnen de verhalen. In de meerduidigheid, in het onverwachte en ongewisse.

Op zoek naar een publiek geheim

Het redactionele format is daarom ook magazine-achtig:  in tekst én beeld (gelaagd in de diepte én in de breedte). En bovenal: onafhankelijk, verkennend, creatief, voorbij het nieuws van de dag.Verhalen overstijgen (eigen)belangen, rechten en bevoegdheden; verhalen geven ruimte. Verhalen verbinden.

Impact

We hebben nu zes titel gemaak, soms in opdracht; vaker als eigen initiatief vanuit Frissewind. Samen met journalisten en auteurs, samen met ambassadeurs. Wat we geleerd hebben is, dat de verhalen een verandering op gang kunnen brengen, een motor kunnen zijn voor andere activiteiten en middelen. Niet het verhalen zelf is het doel, maar de impact van die verhalen op de maatschappelijke opgave.

In de maak

We bouwen voort op de titel Nieuw Wonen, en werken samen met co-makers (een platform, congres, theater, film, kennisbijeenkomsten, excursies en een leergang) en we werken samen met partners. Partners die financieren en die participeren, als belangrijke kennisbron, uit het werkveld. Ondertussen werken we zelf vanuit de stichting Publiek Geheim.

Journalistiek blijven wij onafhankelijk; tegelijk is het belangrijk in contact te staan met bedrijven en organisaties die voorlopen in de verander-opgave; die het belang van een breed en kwalitatief met werk zien én die het leervermogen van iedereen op de werkvloer hoog achten. Wij werken nu aan Nieuw Wonen met Zorg.

Nieuw Wonen met Zorg

De verhalen in het boek ‘Nieuw Wonen’ hebben de basis gelegd voor vervolgedities, die het thema verdiepen. Wonen én Zorg én Werken raken steeds meer vervlochten. Demografische ontwikkelingen zetten de manier waarop we samenwonen, samenleven op scherp. Vergrijzing en krimp; herverdelingsvraagstukken in wonen en inrichting van wijken. Die insteek gebruiken we dan ook om verhalen te gaan maken, die we periodiek gaan uitgeven. In de vorm van bookzines en e-zines. Gericht op hen die werken aan wonen met zorg.

Periodiek is per kwartaal, zodat door co-makers en partners kunnen aanhaken, met kennisbijeenkomsten, met excursies. Met film en theater; met een leertraject over samenwerken. Want samenwerken is nodig, tussen hen die werken in het ruimtelijke domein en hen die werken in de zorg. Per kwartaal een thema, bijvoorbeeld ‘Autonomie’. Vanuit het perspectief van bewoners én vanuit het perspectief van de professionals op de werkvloer. Vanuit bouwers en architecten; vanuit wetenschappers en financiers. Vanuit beleidsmakers en vanuit ondernemers. Maar ook met een filosofische inkijk en altijd met de menselijke maat.

Kijk voor meer informatie op publiekgeheim.nu 
Of neem contact op met anneke.maessen@frissewind.nl of anneke@publiekgeheim.nu

vanuit een rijk concept

Heeft u een eigen verhaal te vertellen? Een visie op een specifiek onderwerp? Met een biografische, inhoudelijk of meer corporate karakter? Heeft u een mooie aanleiding? Een jubileum, tentoonstelling, een speciaal event?

Het concept van Publiek Geheim leent zich voor vele onderwerpen, variërend van maatschappelijke issues tot thema’s met een uitgesproken corporate karakter. De verhalen kunnen vorm krijgen in een boek, een magazine, e-zine of liever een tentoonstelling, een videoproductie of documentaire?

U kunt aanhaken op dit concept. Als makers sluiten wij aan op uw behoeften. Met teksten of tekstredactie, beeld of beeldselectie, vanuit een bestaand of nieuw ontwerp, met de bijbehorende productie. Ervaring leert dat de doorlooptijd varieert van 2 maanden tot bijna 2 jaar.

Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek hierover? anneke.maessen@frissewind.nl

pulbiek-geheim-nieuw-wonen-cover

WONEN OP WEG NAAR 2040

Hoe ontwikkelt het wonen zich tot 2040? Wat betekenen wonen, zorgen en het nieuwe werken voor het huis of appartement van de toekomst? En voor een straat, wijk, gemeente, regio, land of cultuur?

De verhalen in dit boek laat zien waar het ‘Wonen in Nederland’ naar toe gaat. De centrale rol komt steeds meer te liggen bij de consument die niet alleen woont, maar ook werkt, produceert en financiert. Wil deze consument in gemengde wijken blijven wonen? Of toch liever in een buurt waar iedereen dezelfde leefstijl of interesses heeft? Willen starters in een loft in de binnenstad wonen? Of juist in een eengezinswoning met een voor- en achtertuintje? Hoe zit het ideale huis van een islamitisch gezin er eigenlijk uit? Wat moet er veranderen in wet- en regelgeving, als we zelf voor onze ouders moeten zorgen? En willen we dat eigenlijk wel? Zijn de woningen in 2040 zelfvoorzienend en verduurzaamd? Vegen we dan samen de straten en houden we het groen in de buurt zelf bij? En blijft de aantrekkingskracht van de steden toenemen? Hoe betalen we straks voor onze woning? Blijft de huur en hypotheek van kracht of betalen we net als op Facebook met onze data? hier verkrijgbaar

publiek-geheim-de-cooperatie-in-beweging

In eigen beheer

Met ‘Publiek Geheim, de coöperatie in beweging’ willen we bijdragen aan een brede en positieve beeldvorming over de coöperatie als ondernemingsvorm.

De economie is geen constante, maatschappelijke relaties verschuiven, waarden en normen rond ondernemerschap zijn in beweging. Coöperaties blijken de meest succesvolle ondernemersvorm te zijn. Weg van de waan van de dag. Geworteld in eigen waarden en normen. Gedragen door een eigen verhaal. En dat is nog niet algemeen bekend!

Geïnspireerd door het VN Jaar van de Coöperatie maakten we in eigen beheer een boek binnen de serie Publiek Geheim. Hoe staat het met de coöperaties in Nederland? Coöperatief ondernemerschap: in het groot en in het klein, we spraken met 39 ondernemers en 14 denkers over deze vorm van samenwerken? We reisden door het hele land en fotografeerde bij binnenschippers, bij energie- en zorgondernemers én boeren én prostituees. Afijn, te veel om allemaal op te noemen. We maakten dit koffietafelboek met journalisten Menno Bosma en Else de Jonge. Louise Fresco nam het eerste exemplaar in ontvangst, bij een presentatie met meer dan honderd bezoekers.

‘Publiek Geheim, de coöperatie in beweging’ ligt bij veel coöperaties op de koffietafel én is te koop bij bol.com of via onze website publiekgeheim.nu 

publiek-geheim-het-succes-van-de-EHS

Aandacht voor natuur

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in Nederland. Deze is opgezet om biodiversiteit te stimuleren. Groenbeleid op nationaal niveau.

Toen ontwikkeling en beheer van de EHS onder (politieke) druk kwamen te staan, besloten een aantal landschapsorganisaties samen een publicatie van Publiek Geheim te wijden aan het succesverhaal van de EHS; een pleidooi voor visie, aanpak en resultaten.

Het succes van de EHS is een afwisseling van persoonlijke verhalen uit de praktijk én reportages met achtergrondinformatie over de EHS. Het boek is interessant voor professionals uit het werkveld maar ook voor alle geïnteresseerden in landschap, natuur en duurzaamheid.

DE MENSEN VAN DE WERELDWINKEL

Aanleiding voor de publicatie was het veertigjarige bestaan van Wereldwinkel, de beweging die zich inzet voor eerlijke handel. Het boek portretteert de vele verschillende personen die verbonden zijn via de wereldwinkel: vrijwilligers, toeleveranciers, importeurs, adviseurs en lobbyisten.

De mensen van de wereldwinkel gaat over de idealen achter Wereldwinkel, over hoop en dromen, over teleurstellingen en successen. En het behandelt de rol die consumenten kunnen spelen in het streven naar ‘fair trade’.

Dit deel van Publiek Geheim is verkocht via de landelijke wereldwinkels en was welkomstcadeau bij het openen van een spaarrekeneing bij de ASN Bank.

publiek-geheim-met-het-vondelpark-als-decor

MET HET VONDELPARK ALS DECOR

In Met het Vondelpark als decor vertellen meer dan zestig bekende en onbekende Amsterdammers in verhalen, gedichten en tekeningen over de betekenis die het Vondelpark voor hen heeft. Gewoon in het dagelijks leven én als decor van bijzondere momenten uit hun leven.

HET BEELD VAN EEN STADSPARK

Zestien fotografen maakten er portretten bij, ieder een serie van vier. Daarmee is het ook een mooi fotoboek geworden. Naast alle persoonlijke verhalen is er een verhaal over de stedenbouwkundige inbedding van het Vondelpark in de stad én een onderzoeksverslag over belang en gebruik op gebruiksniveau. Een gelaagde aanpak die een belangrijk kenmerk wordt van het concept.

DRAAGVLAK

In het kader van de grote renovatie werd dit boek door het stadsdeel gebruik om relaties en sponsoren te winnen. Naast het boek was er een (ontwerp)prijsvraag voor het meubilair in het park, een tentoonstelling en er waren meerdere events. Het boek is inmiddels grotendeels uitverkocht.

Missie

Deze titel bracht ons bij het idee Publiek Geheim te ontwikkelen tot een verhalenbundel, die in tekst én beeld een maatschappelijk onderwerp behandelt: beschouwend én persoonlijk. Een koffietafelboek dat door méér lezers wordt bekeken en gelezen; dat aansluit bij de tentoonstelling en de ontwerpopgave. Als onderlegger voor reflectie, analyse en het verwerken naar nieuwe beelden met hoofd en hart.

publiek-geheim-don-wijns-als-fotograaf

DON WIJNS, FOTOGRAAF

Don Wijns fotografeert, altijd en overal. Met een achtergrond als beeldend kunstenaar. Hij schildert met zijn lens: licht en donker. Met verwondering en nieuwsgierigheid. Ongemerkt ontwikkelde hij een eigen stijl, met eigen thema’s.

Toen hij 50 jaar werd maakte Frissewind een overzicht, een tussenstand van zijn werk, zonder zijn eigen inbreng overigens, als verrassing. Daarnaast vroegen wij naasten, collega-kunstenaars, kenners en critici een beschouwing te maken van het werk.

Zo ontstond Publiek Geheim. Het boek werd, onvoorzien, de inspiratie voor het basisconcept van de serie Publiek Geheim.