TIJDSCHRIFTEN EN BOEKEN

Dit is onze oude liefde; hier staan de verhalen centraal. Helder, compact en informatief of gelaagd en beeldend. In het redactionele concept liggen uitspraken over format, opbouw, ritme, beeld-tekst verhoudingen. Regievoering bewaakt consistentie en kwaliteit. Een heldere visie resulteert in design met zeggingskracht. Die de lezer meeneemt en verleidt. Online of in print, dat kan allebei.

online of print

Naast alle digitale communicatie blijft er wel degelijk een bestaansrecht voor ‘print’. Drukwerk heeft de voordelen van een langere aandachts-curve van de lezer; impact bij grotere verhalen (inzichten, verbanden) is aanwijsbaar groter; en de attentiewaarde is hoger door fysieke zichtbaarheid. Meer kans op een tweede leesmoment en er zijn meer aanleidingen tot reflectie en gedachtenvorming.

Visuele concepten
Grafisch ontwerp
  • huisstijlen Slimbouwen visitekaartje
  • huisstijlen kevlinx
  • huisstijlen niod
Huisstijlen
Webdesign