COMMUNICATIE EN DESIGN

‘Design is als een gewichtloze brandstof van een economie die groeit, en innoveert. Dit maakt de creatieve sector ook een van de speerpunten van het innovatiebeleid.’

Misschien een beetje abstract, maar deze uitspraak doet een appèl op onze ambitie. Dat geldt zowel bij het maken van geheel nieuwe ontwerpen, als bij het werken binnen een bestaande context en terugkerende formats.

Design is soms goed en bijna ónzichtbaar. Het klopt ‘gewoon’. Het design-gebaar kan groot(s) zijn, maar ook juist heel klein. Met goede tekst(redactie) en passend beeld kan een grote impact behaald worden. Daarom ook telt elk detail.

Ons team is thuis in de brede toepassingen van het design-vak. Daarin vervullen we verschillende rollen. Die ook in de loop van een traject kunnen veranderen. Meestal werken wij lange tijd voor klanten. De aard van de werkzaamheden beweegt mee met de vraag van dat moment.

Visuele concepten
Grafisch ontwerp
Redactioneel ontwerp
  • huisstijlen Slimbouwen visitekaartje
  • huisstijlen kevlinx
  • huisstijlen niod
Huisstijlen
Webdesign

Veelzijdig

Onze werelden bevinden zich zowel binnen het publieke domein als in het bedrijfsleven. Op het terrein van interne- of externe communicatie, corporate, B-to-B, marketing, publiekscommunicatie, project- of gebiedscommunicatie.

Elke opdracht en organisatie kent haar eigen cultuur. Binnen elke context spelen andere belangen. Het contact met onze opdrachtgever is soms heel direct en adequaat, vaker zijn er ook andere mensen, partijen die meekijken, reageren of besluiten nemen.

Binnen elke opdracht anticiperen wij hierop. Met de manier van presenteren en onderbouwen. En in het plannen en de tussenstappen die nodig zijn. Ook organiseren we strategische sessies als daarmee de input groter en het draagvlak breder wordt. Van belang is dat er optimale keuzes gemaakt kunnen worden.

Van al die verschillen én overeenkomsten leren wijzelf ook veel. Die ervaring nemen we mee naar volgende opdrachten. Maatwerk blijft een kernwaarde, zowel in het werkproces als in het werk zelf.

betrokken

We werken en werkten voor (hele) grote bedrijven én voor het midden- en klein bedrijf. Met een grote betrokkenheid.

De nadruk van ons werk ligt in de B-to-B sector. Daarnaast maken we veel voor een algemene publieksgroep. Bestuur, ondernemers of directie én hun communicatieprofessionals zijn onze gesprekspartners.

Voor pensioenuitvoerders en pensioenfondsen. Voor bouwbedrijven en ontwikkelaars. Voor consultant- en communicatiebureaus. Binnen de ict, offshore én de uitgeverswereld. Voor de hospitalitybranche en de maakindustrie. Dat lijkt heel verschillend en dat is het ook. Tegelijk maakt dat voor onze creatieve processen niet uit. Is het zelfs een meerwaarde. Wij gebruiken onze ervaring en blijven alert op een frisse aanpak.

verbonden

Thema’s die voorbijkomen zijn innovatie en duurzaamheid, wonen en buurten, erfgoed en natuurbeheer, gezondheid en (ggz)zorg, ontwikkelen en leren, onderwijs en onderzoek, financiën en pensioen.

Met deze thema’s voelen wij ons verbonden. Het is een voorrecht daar vanuit ons eigen vakgebied een bijdrage aan te leveren. Het zijn grote ingewikkelde verhalen met verschillende invalshoeken, vanuit een meervoudige werkelijkheid. Juist dan is het belangrijk om een de juiste toonzetting en uitstraling te vinden: in woord én beeld. Een benadering om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

De doelgroepen begrijpen en doorgronden is dan cruciaal. Informatie daarover is cruciaal. We werken graag vanuit de modellen van Motivaction: met belevingsprofielen van publieksdoelgroepen bijvoorbeeld. Als input bij het ontwikkelen van verschillende concepten.

toegewijd

Wij werken en werkten voor gemeentes, provincies, ministeries, agentschappen en diensten, maar ook corporaties en vakbonden, belangen- en beroepsorganisaties.

Beleidsterreinen en thema’s zijn en waren nationale- en buitenlandse handel, wonen en stedelijke ontwikkeling, natuur en milieu, gezondheid en zorg, verkeer en vervoer, (breedte)sport, maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs, basisadministratie en rechtspraak.

Naast het informeren van de doelgroep gaat het vaak over het (actief) betrekken van mensen bij het verhaal; of het verbinden van mensen met organisaties. Vaak wordt de respons gemeten, wat ons verder brengt in een volgende stap. Want meestal werken we lang voor een onze opdrachtgevers, zodat we een steeds sterker team worden.