aparte discipline

Een infographic is in beginsel een informatiedrager. De eerste indruk toont de hoofdboodschap: positief, negatief, gelijk gebleven, een uitleg hoe iets werkt… Bij nadere inspectie zijn er extra informatielagen. Voor meer diepgang en umfeld. Zo bedien je meerdere kijkers. En kun je op een compacte manier ook best veel vertellen.

basis idee

Belangrijk bij het maken van infographics zijn analyse en logica, een helder onderscheid van hoofd- en bijzaken. En een naadloos aansluiten van de tekst bij de graphic. In de aanpak en stijl ligt de basis – vaak voor een hele serie.

De stijl kan heel functioneel zijn, cijfermatig of technisch, maar ook meer beeldend, grappig of iconisch als de context daarom vraagt. Met de verschillende ontwerpers hebben we een behoorlijke bandbreedte aan stijlen in huis.

bekijk info-carthographics

wegwijs

Als de informatiedrager in de basis een kaart is, een landkaart-stadskaart of stratenplan – dan komen we op het terrein van de cartografie. Doordat we vaak kaarten hebben gemaakt en het bovenal zo leuk vinden om te doen, passen we deze vorm van info-carthografie veel toe.

Cartografie is een vak op zichzelf. Topografische kaarten met thematische lagen, zowel statisch als dynamisch uitgevoerd. Teruggebracht naar eenvoudige vormen en informatie, maar ook met meer thema’s en lagen, als animatie of interactief. In toepassingen op beeldscherm, op het web of voor print.

bekijk pictogrammen

eenvoud

Een pictogram kan een verwijsfunctie hebben, onderdeel zijn van een illustratie of van een logo. Het gaat om klare taal, klare beeldtaal. Heel ingehouden en strak, in lijn of in vlakken, met kleur of toch illustratief en verhalend. Vaak worden pictogrammen ook vaker gebruik, op een eenduidige manier, binnen een (huis)stijl.

Fotografie
Illustratie