Onze vier designprincipes

Onze uitgangspunten komen samen in vier design-principes. Deze vier principes zijn een leidraad voor het hele proces: van groot en abstract tot klein en concreet. Van theoretisch tot praktisch; van concept tot beeld.

De vier principes gelden binnen elke ontwerpopdracht en binnen elke communicatie context. Voor elke ‘identity’ binnen elke huisstijl. Vaak is een nieuwe website ook het vehikel om positionering en propositie aan te scherpen. Elke insteek kunnen we plaatsen.

Deze design-principes helpen alle betrokkenen bij het maken van de juiste keuzes. Dat leidt tot een doelgerichte werkwijze, onderscheidend en herkenbaar werk, creatieve concepten voor het totaalplaatje, consistent én met draagvlak binnen de gegeven context.

design principe 1/4   

Design vanuit strategie en concept
Design-vanuit-strategie-en-concept-1

Het ontwerpproces begint met een concept: een idee in tekst en in beeld. Abstract of verhalend. Beeldend of informatief.

Een goede strategie helpt en stuurt. Is er sprake van een doorontwikkeling, herpositionering, nieuwe markten? Wat zijn de kaders en wat is de context?

Een eigen stijl vergroot uw communicatiekracht. En versterkt de beeldvorming rond uw merk. Maar faciliteert ook het maken van vervolgstappen en de (door)ontwikkeling van andere communicatiemiddelen.

design principe 2/4

Design als organiserend principe

Design-als-organiserend-principe-2

Strategie, propositie en creatief concept zijn het ruggenmerg van de ontwerpen. Design maakt de doorvertaling naar een visuele stijl en vorm. Binnen deze beeldspraak kun je het design dan de ruggengraat noemen. Van inhoud naar vorm.

Alle design-elementen krijgen een rol én een betekenis binnen de vormentaal. Denk aan logo, kleur, typografie en stijlelementen. Spelregels omschrijven het samenspel voor alle ontwerpen en uitingen binnen de huisstijl. Zo bewaken we de bandbreedte: herkenbaar en onderscheidend tegelijk.

design principe 3/4

Design met verbeelding

Design-met-beeld-en-verbeelding-3

Beeld zegt meer dan duizend woorden. Bij het beeld begint ook de verbeelding.

Die verbeelding is zeker niet voor iedereen gelijk, dus proberen we een kader te scheppen om die verbeelding te sturen. Dat kader wordt gedefinieerd binnen de tone-of-voice en look-&-feel. De interactie tussen beeld en taal raakt de kern van onze ontwerpen. Daarmee wordt de communicatie van vlees en bloed en ontstaat een krachtige communicatie.

Brutaal of verstild: binnen een totaalplaatje dat past en verrast.

design principe 4/4

Design in samenhang en samenspraak

Design-in-samenhang-en-samenspraak-4

De onderlinge relatie van de communicatiemiddelen is belangrijk. Een samenhang die verder kijkt dan de waan van de dag. Dat levert communicatieve en tactische voordelen op, maar ook budgettair is hier winst te behalen.

Huisstijlmanagement met een designplan kan daar de onderlegger van zijn. Ook goed als er meerder ontwerpers werken voor één organisatie. Het doorvoeren van deze aanpak is maatwerk en doen we in samenspraak met onze klant.

Bij kleine opdrachtgevers nemen we dit vaak impliciet mee; bij grote opdrachtgevers hoort dit in het overleg en de (de)briefings. Zo passen we elke nieuwe (redactionele) formule en elk nieuw communicatiemiddel binnen het totaalplaatje en kan ook de bandbreedte van het communicatiedoelstellingen meebewegen met de ontwikkeling van de organisatie, het merk of het project.

altijd maatwerk

We combineren creatieve processen met een structurele aanpak, in stappen, overzichtelijk met deadlines: gekoppeld aan budgetten, heel concreet en resultaatgericht.

Uw vraag staat centraal: als klant bent u de inhoudelijke expert. Wij sluiten daar graag op aan. We starten met een debriefing, dat is tegelijk een gedegen verkenning. Daarin wordt het ambitieniveau verkend en maken we een plan-offerte. Dat is altijd maatwerk.

We omschrijven precies wat wij als eindproduct afleveren met bijbehorende deadlines. U kiest zelf welke rol u precies wilt innemen tijdens het hele werkproces.

veel ervaring in producties

Met ‘productie’ bedoelen wij dat we niet het advies en ontwerpwerk, maar het fysiek zorgen dat het product gemaakt wordt. Gemaakt en op tijd geleverd, verzonden of geplaatst, gedrukt, geprint, gebouwd en geprogrammeerd, gelanceerd of geïnstalleerd.

Of het nu een drukwerk is, een website, een object of ruimtelijke uiting. Groot, klein: in verschillende technieken en uitvoeringen. Het kan allemaal. Sommige producties voeren we zelf uit, andere besteden we uit aan specialisten. Productiebegeleiding kent vele gezichten. Dons netwerk is groot en goed , zodat u krijgt wat u verwacht.

samen óók: op dagelijkse basis

Frissewind is in de kern een familiebedrijf. Niet alleen letterlijk, ook in de waarden die daarbij horen: betrouwbaar, betrokken, persoonlijk en servicegericht.

Anneke Maessen en Don Wijns startten het bureau in 1986. Don komt uit de wereld van de beeldende kunsten; Anneke gebruikt een academische én creatieve achtergrond als insteek. David neemt nu een aparte positie in, niet zozeer als familie, maar met inbreng vanuit een technisch-creatieve achtergrond. Nieuwe online tools én front-end programmering hebben we daarmee ‘op de werkvloer.’

Frissewind, de naam zegt het al, heeft de ambitie iets in beweging brengen, ergens fris tegenaan kijken, met creativiteit én een hoog ambitieniveau: altijd in ontwikkeling.

Die ontwikkeling geven wij vorm door altijd de samenwerking op te zoeken. Met klanten en vakgenoten. We kijken graag over de grenzen van ons eigen vakgebied heen. Verbonden en kritisch, nieuwsgierig en praktisch.

Met freelancers op de werkvloer en met leden van ‘Overstekend Wild’ en binnen de stichting ‘Publiek Geheim.’ Samen óók.

Typisch Anneke

• intellectueel, creatief, communicatief
• veel woorden en gebaren, helder, ambitieus
• enthousiast, kritisch, soms confronterend
• open, ongeveinsd, betrouwbaar, genietend.

Geboren: 6 december 1955, Vlaardingen
Werd groot: in Bussum en Naarden
Middelbare school: Goois Lyceum, vwo A
Studeerde: sociale geografie tot kandidaats UvA; grafisch ontwerp en fotografie
Later nog: postdoc strategisch communicatiemanagement op de AOG School of Management in Groningen en Online Communicatie Strategie en leiderschap aan de Beeckestijn Business School in Leusden
Hield van: de geur van chemicaliën in de doka
1e fototoestel: Agfa Isoli 1

Typisch Don

• integer, verrassend, conceptueel, rustig
• ontwapenend, onverwacht, grappig, creatief
• man van weinig woorden, zakelijk, mediator
• observerend, ondernemend, verantwoordelijk.

Geboren: 27 mei 1953, Maastricht
Werd groot: Eijgelshoven, oostelijke mijnstreek
Middelbare school: in Kerkrade hbs B
Studeerde: beeldende kunst en monumentale vormgeving, tekenen en schilderen op de academie in Breda
Werkte tien jaar: als beeldend kunstenaar op zijn atelier en exposeerde in Amsterdam, Maastricht, Kampen, Breda en New York.
Hield van: het maken van installaties met foto- en schildertechnieken
1e fototoestel: Voigtlander van zijn vader

Typisch David

• verrassend, brede achtergrond, alleskunner
• resultaatgericht, groot probleemoplossend vermogen
• technisch én creatief, passie voor architectuur
• onderzoekend ontwerper met lange adem.

Geboren: 16 november 1986, Amsterdam
Werd groot: in het atelier in de Fagelschool, vlak bij de Jordaan
Middelbare school: Havo Montessori en Cartesius Amsterdam
Studeerde: Bouwkunde, vormgeving, design en architectuur op het ROC ASA techniek Scutos (Utrecht) en op de hogeschool van Amsterdam Bouwkunde en Architectuur
Later nog: webdesign en frontend developer bij CMM Amsterdam
Liep stage bij Jo Coenen & Co Architecten, Amsterdam en  werkte bij Rooijakkers-Tomesen architecten.
Werkt gedurende periodes zijn hele leven al bij Frissewind
Houd van downhill skateboarden en 360flips
1e videocamera: Sony HandyCam Camcorder met nightvision

co-creatie

Frissewind is lid van de coöperatie Overstekend Wild. Wij delen de ambitie dat we met ons vak een bijdrage willen leveren aan verbeteringen en vernieuwing van onze samenleving. Betekenisvol voor mens, maatschappij en eco-sytemen.

Wij zijn met een groep waarin 50 specialisten, bureau’s en zelfstandige professionals uit het strategisch, creatieve en digitale domein samenwerken. Multidisciplinaire kracht met innovatie, communicatie en waardecreatie als gezamenlijke noemer. Wij verstaan de kunst van het samenbrengen van strategie, creatie, media en technologie vanuit alle mogelijke disciplines om mensen te inspireren, te bewegen en te verbinden.

Overstekend Wild richt zich op bedrijven, initiatieven en organisaties die relevant willen zijn voor hun stakeholders, met: strategie | creative concepts | branding | design | social media | dromen | seriousgaming | virtual & augmented reality | slimmer samen werken | online marketing | trendonderzoek | social data research | video | fotografie | internal branding | tekst en content | media relaties | communicatie en campagne | project management.

In deze coöperatie werken we samen met mensen die we al lange tijd kennen, maar ook met nieuwe jonge professionals. We vinden elkaar waar mogelijk, voor u, als opdrachtgever. Bent u nieuwsgierig geworden? Bel of mail met Anneke voor een afspraak. anneke.maessen@frissewind.nl

overstekend-wild.nl >

OP WEG NAAR IMPACT

Het Publiek Geheim-concept is ontwikkeld door Frissewind. De portfolio omvat inmiddels zes titels. Veelal titel met maatschappelijke onderwerpen: van de Ecologische Hoofd Structuur in Nederland en de Wereldwinkels, tot het Vondelpark in Amsterdam en over Coöperatief Ondernemerschap in Nederland. Maar ook een mooi fotoboek én een boek over Nieuw Wonen.

In 2017 hebben we een stichting Publiek Geheim opgericht, met als doel verborgen verhalen te ontsluiten voor alle professionals in ‘wonen’. Het ‘domein wonen’ hebben we uitgekozen, omdat daar een grote opgave ligt, en er vele deel-thema’s zijn die ons boeien.

De stichting Publiek Geheim werkt hierbij altijd nauw samen met gelegenheidscoalities, die zich vormen rond een deel-thema. In dit proces zijn wij, als makers, actief en betrokken. We werken daarin onafhankelijk en onderzoekend; met een team van journalisten en creatieven.

Het concept is ontwikkeld om de vele verschillende verhalen rond een onderwerp bij elkaar te brengen. Verhalen van diverse signatuur, waarmee je zelf verbanden kunt gaan leggen. Met verhalen zonder beeld én verhalen in beeld, complex en gelaagd, onderzoekend volgens de lijnen der logica en synchroniciteit, maar ook met verbeelding en intuïtie. Publiek Geheim informeert, inspireert en draagt bij aan beeldvorming en debat.

Meer informatie over de portfolio? Of misschien heeft u een eigen verhaal dat past bij dit format? Of wilt u een boek kopen? Klik dan door naar publiekgeheim.nu >