‘Constant zoeken en luisteren, kijken en grenzen opzoeken’

We kennen de complexe werkelijkheid én we doen graag recht aan deze meervoudige werkelijkheid. Tegelijk willen we eenvoud en begrip, toegankelijkheid en heldere doelstellingen. Schier onmogelijk vaak. Dat hoort bij het communicatievak.

Het gedachtengoed van ‘Design thinking’ baseert zich op logica, verbeelding, intuïtie en systemisch redeneren. Het verbinden van zogenaamde uitersten. Toeval wordt dan logisch. Er ontstaat ruimte tussen de regels. Dat spreekt mij aan.

Het impliceert een vrije en open manier van naar de wereld kijken. En durf om dat te delen, met alle betrokkenen. ‘Design thinking’ helpt om met alle betrokkenen in contact te komen en te blijven.

Oplossingsgericht en actiegericht

Want we willen impact. Verschil maken, ons doel bereiken.

Gewoon vanuit een stappenplan

En het gaat niet zweven, we werken gewoon met een stappenplan: – waarin issues en kansen worden bepaald, waarin succesindicatoren worden gedefinieerd; – we doen onderzoek naar historie en context, verzamelen input van alle betrokkenen; – we kijken naar behoefte, belofte en kijken wat er al gedaan is; – en wat zijn de achtergronden en motivaties.

De uitkomsten delen we met elkaar en we stellen nieuwe oplossingen, concepten en ontwerpen voor. En dan aan de slag. Niet rigide, maar ook toetsend, met feedback en elke keer weer kijkend wat er beter kan, eindeloos…