‘Schetstafettes zijn onderdeel van de brainstorm’

Schetstafettes zijn schetsen die als een feuilleton worden doorgegeven aan betrokkene ontwerpers. Iedereen kent de briefing. Alles is nog mogelijk. Vrije, losse, kleine schetsen, op papier, op beeldscherm, als compilatie of een voorbeeldkrabbel, elke ingang is mogelijk, kan worden opgepakt door de volgende ontwerper, of juist niet.

In verbinding

De taal uit de linker- en rechterhersenhelft werken los van elkaar en daarna ook weer samen, er ontstaat ruimte voor een ogenschijnlijke ongerijmdheid, daar begint de creativiteit. Dat levert een rijke schakering op van mogelijke uitgangspunten en verkenningen. In groot onderling vertrouwen ontstaat in korte tijd een oogst, die het creatieve proces enorm versnelt.

In een kritische vervolgfase worden keuzes gemaakt en beoordeeld op potentie en consistentie. Ook hier volgt een ontwerpfase, die we delen met elkaar. Sommige ontwerpers beginnen graag op een wit papier, een leeg beeldscherm; anderen komen juist tot hun recht door binnen gestelde kaders soms onverwachte mogelijkheden te vinden.

Visuele concepten raken de kern van de verbeelding

Beelden beïnvloeden mensen op het intuïtieve niveau. Daarmee hebben ze vaak meer impact dan harde feiten en grote waarheden. Daarom ook is het zo interessant de uitkomsten van de schetstafettes te presenteren aan onze opdrachtgevers, reacties te peilen, keuzes te begrijpen. Een mooie basis voor een vervolg.

ga naar visuele concepten